Beheerkostenmodel Schuytgraaf – Gemeente Arnhem

/Beheerkostenmodel Schuytgraaf – Gemeente Arnhem
Beheerkostenmodel Schuytgraaf – Gemeente Arnhem2017-10-13T15:11:07+00:00

Project Description

Welke onderhoudskosten heeft een toekomstige woonwijk? Wat zijn de eenheidsprijzen van het beheer en onderhoud in de stad? Hoe kun je rekenen aan de openbare ruimte?

De beheerders van de gemeente Arnhem wilden graag inzicht krijgen in de kosten voor het beheer en onderhoud per m2 van de openbare ruimte van Schuytgraaf, de nieuwste uitbreidingswijk. Met deze informatie wilden zij een beheertoets uitvoeren op de plannen voor het centrumgebied van Schuytgraaf.

In onderlinge samenwerking met de beheerders van Arnhem zijn drie producten gemaakt:

  • Allereerst zijn zo veel mogelijk eenheidsprijzen van onderhoud verzameld uit, bijvoorbeeld wat kost een m2 gras per jaar of een m2 asfalt. Deze zijn bij elkaar gebracht in een rekenblad.
  • Met de beschikbare gegevens van Schuytgraaf zoals de verhouding uitgeefbaar-niet uitgeefbaar, type inrichting, is tweede rekenblad gemaakt waarin deze eenheidsprijzen zijn vertaald naar normgetallen. Bijvoorbeeld wat kost een m2 groen of verharding inclusief het meubilair, verlichting, riolering e.d. Met dit rekenblad kunnen dus al in een veel eerder stadium globale ramingen worden gemaakt van de toekomstige beheerkosten.

Voor Schuytgraaf centrum, inclusief het archeologisch kunstwerk is een beheertoets uitgevoerd. In deze toets zijn de toekomstige beheerkosten in beeld gebracht, maar zijn vooral aanbevelingen gedaan om de onderhoudbaarheid te verbeteren met als doel de kwaliteit zo lang mogelijk op het gewenste hoge niveau te houden.

Adviseurs

Marielle