Beheer en veiligheid in Binnensteden – SVOB/CCV

/Beheer en veiligheid in Binnensteden – SVOB/CCV
Beheer en veiligheid in Binnensteden – SVOB/CCV2017-10-13T14:56:32+00:00

Project Description

Wat is de relatie tussen sociale veiligheid en beheer? Hoe blijf je aan de goede kant van de grens tussen ‘levendig en leuk’ en ‘overlast en ongewenst’? Hoe voorkom je verloedering?

Cora van Zwam van PLANTERRA organiseerde voor de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer en het CCV drie workshops over de relatie tussen beheer en veiligheid in binnensteden. Bedoeling was om de sterke relatie tussen het fysieke beheer, handhaving en toezicht en de veiligheid op straat over het voetlicht te brengen. Een binnenstad wordt immers intensief gebruikt door uitgaanspubliek, winkelend publiek, daklozen, ondernemers, werknemers, bewoners, toeristen. De vele activiteiten kennen een dunne scheidslijn tussen ‘leuk en levendig’ en ‘overlastgevend en ongewenst’.

Ondanks dat uit diverse onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie ligt tussen de beleving van veiligheid en het beheer van de omgeving, lijkt de (fysieke) beheerder zich nog weinig bewust van deze rol. ‘Schoon, heel en veilig’ klinkt op veel plaatsen als doelstelling. Er is veel te winnen als gemeenten en andere beheerders ook bewuster omgaan met de kwaliteit van de openbare ruimte en de betekenis voor sociale veiligheid. Het gaat om de volgende relaties:

  • Mensen voelen zich prettiger en veiliger in een opgeknapte en schoon gehouden omgeving. Een verloederde buurt met veel zwerfvuil, kapotte lampen en verwaarloosd groen is aantoonbaar onveiliger.
  • Een eenmaal verloederde omgeving nodigt uit tot verdere vernieling en vervuiling. Een schone, hele omgeving blijft langer schoon en heel.
  • Voor de beleving van veiligheid moet het duidelijk zijn wie verantwoordelijkheid neemt voor de omgeving en wie er voor zorgt. Dit betekent: zien dat er gewerkt wordt en dat een toezichthouder aanspreekbaar is. Een verzorgde omgeving ademt deze controle en betrokkenheid uit.
  • In verband met de verantwoordelijkheid voor een gebied, moet een omgeving onmiddellijk duidelijk maken of het een privaat of een openbaar gebied is en hoe de relatie tussen deze twee is. Als borden nodig zijn om uit te leggen wat privaat en wat openbaar is, is iets mis gegaan in het ontwerp.

De gemeenten Nijmegen en Tilburg en het stadsdeel Amsterdam Zuidoost lichtten in de bijeenkomsten hun problematiek, aanpak en resultaten toe. Elke met een eigen invalshoek en aandachtspunten. Veel aandacht kreeg het verschil tussen de verbeterde objectieve veiligheid en de onveranderde veiligheidsbeleving.

Meer informatie over de relatie van beheer en sociale veiligheid, de verslagen van de bijeenkomsten en de verzamelde tips en aanbevelingen is te vinden in de publicatie ‘beheer en veiligheid in binnensteden’.

Adviseurs

CoraJanneke