Advies sociale veiligheid langzaamverkeertunnel Tolhuislaan/omwonenden tunnel Tolhuislaan – Gemeente Zeist

/Advies sociale veiligheid langzaamverkeertunnel Tolhuislaan/omwonenden tunnel Tolhuislaan – Gemeente Zeist
Advies sociale veiligheid langzaamverkeertunnel Tolhuislaan/omwonenden tunnel Tolhuislaan – Gemeente Zeist2017-10-13T15:00:02+00:00

Project Description

Is een tunnelontwerp sociaal veilig? Welke maatregelen zijn gewenst? Zijn er betere alternatieven?

De gemeente Zeist heeft een tunnel voor langzaamverkeer onder het spoor ontworpen aan de westzijde van Den Dolder. Omwonenden vrezen overlast van de tunnel en een onveilige, onprettige plek in hun directe woonomgeving en zetten vraagtekens bij een veilig gebruik. Daarom vroegen zij PLANTERRA om een advies over de sociale veiligheid van het tunnelontwerp uit te brengen. Onderdeel van dit advies was de beoordeling van een alternatief dat bewoners uit de directe omgeving tekenden.

Samen met bewoners is de omgeving en het tracé van de toekomstige tunnel bekeken. De tunnel is gepland in een smalle strook grond tussen sportvelden met een sporthal en een bedrijfsterrein met hallen en parkeerplaatsen. Naast een beoordeling van sterke en zwakke punten van de twee alternatieven is een beoordeling gegeven van aanvullende maatregelen, zoals cameratoezicht, meer verlichting of ’s nachts afsluiten.

Langzaamverkeertunnels hebben altijd deze twee kanten; enerzijds zijn het snelle, goede en verkeersveilige oplossingen voor het oversteken van grote wegen en spoorwegen, waarbij de gebruiker niet wordt gehinderd door wachttijden bij verkeerslichten en eventuele confrontaties tussen snel en langzaam verkeer worden verminderd. Anderzijds neigen tunnels naar onprettige, onoverzichtelijke plekken, relatief gevoelig voor vervuiling en vernieling, waardoor potentiële gebruikers ze gaan mijden. Deze twee soorten veiligheid moeten worden afgewogen.

De beide alternatieven voor de tunnel Tolhuislaan hebben dezelfde nadelen; door het smalle tracé en de noodzakelijke knikken is de tunnel niet overzichtelijk. Daarnaast ontbreekt sociale controle en toezicht, met name aan de noordzijde van het spoor. De kans om een goede overzichtelijke tunnel met rechte toegangsroutes te maken is verdwenen door de nieuwe bebouwing aan de noordzijde. Een nieuwe weg langs het spoor aan de zuidzijde verlengt de tunnel ook nog eens met zo’n 8 meter. Vanuit sociale veiligheid is het advies dan ook om de tunnel niet aan te leggen. Indien gekozen wordt voor de aanleg van de tunnel moet zeer zorgvuldig naar maatregelen worden gezocht om de tunnel zo prettig mogelijk maakt om deze te gebruiken.

Adviseurs

Cora