Adoptie- en verwijdertraject afvalbakken – Gemeente de Bilt

/Adoptie- en verwijdertraject afvalbakken – Gemeente de Bilt
Adoptie- en verwijdertraject afvalbakken – Gemeente de Bilt2017-10-11T13:51:29+00:00

Project Description

De gemeente De Bilt wilde het aantal afvalbakken verminderen om kosten te besparen en omdat zij vindt dat de gemeente niet op alle plekken hoeft te voorzien in afvalbakken. Bewoners kunnen als gebruikers van de openbare ruimte immers ook zelf verantwoordelijkheid nemen.

PLANTERRA ondersteunde de gemeente de Bilt binnen het adoptie- en verwijdertraject in drie opvolgende projecten:

 1. Het opstellen van het Afwegingskader Afvalbakken.
  Allereerst is de bestaande voorraad afvalbakken geïnventariseerd. Op basis van een keuzeschema en afwegingen, o.a. vullingsgraad en type locatie, is elke afvalbak beoordeeld en één van drie mogelijkheden toegewezen: 1) handhaven, 2) verwijderen, 3) verwijderen, tenzij er adoptie plaatsvindt. De gemeente de Bilt koos ervoor om in totaal 265 van de 445 afvalbakken te verwijderen, vooral in de woongebieden en het buitengebied, of voor adoptie aan te bieden aan inwoners.
 2. Begeleiden van de implementatie.
  In de tweede stap zijn de voorbereidingen tot het daadwerkelijk verwijderen en ter adoptie aanbieden van afvalbakken opgenomen. Onderdeel van het implementatieplan waren onder meer een draaiboek voor het adoptieproces, de inzet van communicatiemiddelen, zoals stickers op de bakken, het maken van een digitale adoptiekaart en een website.
  Uiteindelijk adopteerden inwoners en bedrijven in De Bilt maar liefst 80 afvalbakken!
 3. De evaluatie van het adoptie- en verwijdertraject.
  Om de gevolgen te onderzoeken is een evaluatie opgezet met onder meer een schouw van de locaties waar afvalbakken verwijderd zijn, en een enquêtes onder adoptanten en wijk- en dorpsraden. De bevindingen zijn opgeleverd in een beknopte notitie. Eén van de conclusies is dat het loont om in te zetten op communicatie om mensen te betrekken bij de openbare ruimte, maar dat de gemeente wel aandacht moet blijven besteden aan deze groep.

Adviseurs

MarielleRick