Aanpak zwerfafval IJssel – Rijkswaterstaat Leefomgeving

/Aanpak zwerfafval IJssel – Rijkswaterstaat Leefomgeving
Aanpak zwerfafval IJssel – Rijkswaterstaat Leefomgeving2017-10-11T14:38:49+00:00

Project Description

Hoe realiseren we schonere IJsseloevers en minder plastic afval in de rivier? Hoe breng je verschillende partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen bijeen voor dit gezamenlijke doel?

PLANTERRA werkt  in opdracht van Rijkswaterstaat WVL aan ‘Schone IJssel’, als onderdeel van een bredere ‘Schone Rivieren’-aanpak. Binnen dit project, dat als doel heeft minder (plastic) afval in rivieren, op de oevers en in de zee, faciliteert en ondersteunt PLANTERRA de samenwerking tussen de verschillende partijen.

De deelnemende partijen zijn o.a. ROVA, Cambio, Staatsbosbeheer, Sportvisserij ON, gemeenten en andere terreinbeherende organisaties. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het opzetten van opruimacties met vrijwilligersgroepen en educatieve activiteiten om meer bewustwording voor het afvalprobleem te creëren.

Juist door de samenwerking kan ook aan ‘agendasetting’ worden gewerkt, om op termijn de bron aan te pakken en het veroorzaken van afval tegen te gaan. De verschillende partijen spitsen zich elk toe op een onderdeel dat goed bij hun expertise past.

Adviseurs

MarielleRick