Masterclass BBV brengt beheerders en financiële controllers bij elkaar…

2018-07-10T10:29:54+00:00

Het BBV regelt de wijze waarop overheden hun financiën moeten begroten en verantwoorden. De regeling is in de eerste plaats een aangelegenheid voor de afdelingen Financiën, maar de BBV 2017 is ook relevant voor de beheerders van openbare ruimte. Zo moeten gemeenten hun investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, plantsoenen en bruggen) voortaan verplicht [...]

Masterclass ‘Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust Beheren’

2018-07-10T10:02:49+00:00

Op 18 juni namen ontwerpers en beheerders van de gemeente 's-Hertogenbosch deel aan de Masterclass Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust Beheren (BOOB). Marco Hommel begeleidde de deelnemers bij het verkennen van de thema's die een rol spelen bij de samenwerking tussen ontwerpers en beheerders. Samen werd gekeken naar wat er voor nodig is om de [...]

Actieplan prettig samenleven in de openbare ruimte – gemeente Diemen

2018-07-06T22:14:22+00:00

De gemeente Diemen heeft de ambitie om opgaven op het gebied van spelen bewegen en ontmoeten te verbinden en uitdagingen, zoals verdichting, concurrentie met binnen spelen, veranderende sportbehoeften en verplaatsen of verblijven het hoofd te bieden. Daarom is er een nieuw beleidsplan nodig dat zich focust op drie speerpunten: spelen, bewegen en ontmoeten. Hoe [...]

Cursus ‘Kwaliteit, Beleving en Gedrag’

2018-07-12T09:44:08+00:00

Op 1 november 2018 geven wij de cursus 'Kwaliteit, Beleving en Gedrag'. Waarom een cursus over kwaliteit, beleving en gedrag? In Nederland dringt door dat de planningscultuur blijvend aan het veranderen is en dat er sprake is van een echte transitie. Dat overheden – ook nu de financiële crisis voorbij is – niet altijd [...]