Stanzi Winkel Msc.

Na mijn bachelor American Studies stond ik voor de keuze van een masteropleiding. “The America’s” zijn op vele plekken prachtig en interessant, maar eigenlijk interesseerde ik me vooral in haar steden, waar talloze verschillende culturen, filosofieën, stromen en activiteiten elkaar ontmoeten en een fascinerende dynamiek teweegbrengen. De keuze voor de masteropleiding Urban Geography was snel gemaakt. Tijdens deze master liep ik vijf maanden stage bij PLANTERRA en schreef ik mijn masterscriptie over de relatie tussen leefstijlen en burgerparticipatie, die ik met behulp van kwantitatieve methoden onderzocht. Na afloop ben ik bij PLANTERRA aan de slag gegaan als adviseur.

De manier waarop mensen bewegen in de openbare ruimte en deze zich op hun eigen wijze toe-eigenen, vind ik erg interessant. Elke menselijke activiteit – groot of klein – speelt een rol bij de ontwikkeling van de openbare ruimte, en dat maakt ons werk complex en uitdagend. Daarbij komt dat steden in rap tempo veranderen met betrekking tot bijvoorbeeld hun demografie, economie, technologie en de mate waarin mensen (willen) participeren. Ik voel me thuis in het meedenken met (en oplossen van) dergelijke organisatorische vraagstukken om op die manier de openbare ruimte te optimaliseren.

Ik voel mij thuis in:

  • Bewonersparticipatie

Mijn projecten