Mariska Kien

//Mariska Kien
Mariska Kien2018-02-20T09:17:37+00:00

drs. Mariska Kien

Een schone en aantrekkelijke leefomgeving is heel waardevol voor onze samenleving. De overheid is als eigenaar van openbare ruimte een belangrijke speler bij het organiseren en faciliteren van oplossingen voor vraagstukken, zoals het voorkomen van zwerfafval. Gemeenten hebben veel expertise opgebouwd om de openbare ruimte goed te onderhouden en hebben een groot netwerk. Hoewel er meer aandacht is gekomen voor de openbare ruimte, is er ook nog veel potentie onbenut. Een natuurlijke omgeving die mogelijkheden biedt voor sportieve activiteiten leidt bijvoorbeeld tot meer gezondheid en welbevinden. Meer aandacht voor dit soort kansen is nodig om onze steden en dorpen ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te houden. Tegelijkertijd zijn gemeenten gericht op het geven van meer invloed aan de samenleving en zoeken zij manieren om meer los te laten. Dit levert – gelet op het benodigde expertise – een spanningsveld op, waarin onduidelijker wordt wie zich waarvoor verantwoordelijk moet voelen.

De verschillende vraagstukken die samenkomen in de openbare ruimte leveren voor mij prachtige uitdagingen op, tussen strategie en uitvoering. Vanuit mijn studie Omgevingspsychologie en Economische Psychologie draag ik kennis aan over gedrag en gedragsbeïnvloeding, maar ook over stressfactoren in de openbare ruimte en een aantrekkelijke inrichting en een toekomstgericht beheer.

Ik voel me thuis in:

  • Openbare ruimte en gedrag
  • Bewoners- en overheidsparticipatie
  • Opleiding en training
  • Beleidsplannen
  • Welzijn en gezondheid in de openbare ruimte

Mijn projecten