ir. Marco Hommel

De komende jaren verschuift het accent steeds verder naar het beheer van onze bestaande stedelijke omgeving. Een omgeving met een openbare ruimte die 40 tot 50 jaar oud aan het worden is en andere gebruikseisen stelt. Ondertussen wordt er ook nog eens fors bezuinigd. De bal ligt bij de beheerder: een beheerder die zich meer gaat bezig houden met herinrichtingen, het onderhoud in regie gaat aansturen en een beheerder met oog voor financiële innovaties. Daar liggen voor mij prachtige uitdagingen. Ik houd mij als directeur en strategische adviseur binnen PLANTERRA bezig met uiteenlopende adviesdiensten, met een accent op de financiële strategieën. Dat past goed bij mijn achtergrond. Ik studeerde Bouwkunde-Volkshuisvesting aan de HTS in Tilburg en daarna studeerde ik cum laude af op stedenbouwkundige planologie en beheer aan de TU Eindhoven.

Ik voel me thuis in

  • Beleidsplannen
  • Beheerplannen
  • Opleiding en training
  • Aanpak zwerfafval
  • Meerjarenprogrammering
  • Organisatie-ontwikkeling

Mijn projecten