Gert Oosterhuis MSc.

foto_gert_website_pt2

Sinds het afronden van mijn masteropleiding urban and cultural geography aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik aan het werk bij PLANTERRA. In de openbare ruimte staat de gebruiker voor mij centraal. Hierbij is het de uitdaging de beleving van deze gebruikers te verbinden aan de technische aspecten van de openbare ruimte. Voor mij is dit, mede door mijn bachelor bouwkunde, een logische danwel vanzelfsprekende combinatie. In die combinatie ligt dan ook mijn kracht.

Bij PLANTERRA werk ik aan verschillende beheerplannen, kwaliteitsanalyses en begrotingsanalyses. Daarnaast houd ik mij bezig met gedifferentieerd beheer, het onderwerp wat ik in mijn afstudeeronderzoek volop heb onderzocht.

Ik voel mij thuis in

  • Beheerplannen
  • Kwaliteitsanalyse
  • Meerjarenprogrammering

Mijn projecten