Evert Jan van de Kamp Msc.

Vanuit mijn interesse in en liefde voor steden begon in het najaar van 2016 aan de master Urban Geography aan de Universiteit van Utrecht. In de periode februari tot en met juni 2017 liep ik stage bij PLANTERRA en schreef ik mijn masterthesis over de invloed van de gemeentelijke ondersteuning op het succes van initiatieven van burgers in de openbare ruimte. Na het afronden van mijn opleiding ben ik bij PLANTERRA aan de slag gegaan als adviseur openbare ruimte.

De openbare ruimte als plaats waarin elk individu zich op zijn of haar manier beweegt kan al langere tijd om mijn interesse rekenen. Ook de invloed die de veranderende verhouding tussen overheid en burgers heeft op de rol van burgers in het publieke domein vind ik bijzonder fascinerend. De verschillende trends en ontwikkelingen die er zijn rondom (te) snel groeiende steden hierbij opgeteld zorgen ervoor dat ik me uitgedaagd voel om met deze thema’s aan de slag. Om hiermee mijn wens te vervullen; bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte!

Ik voel mij thuis in:

  • Bewonersparticipatie
  • Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)
  • Aanpak zwerfafval

Mijn projecten