Winkelgebieden

Is uw winkelgebied vitaal en voldoende onderscheidend? In welke winkelgebieden kunt u het beste investeren? Hoe dragen de ondernemers bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied? Zijn de wensen van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers in beeld?

Het aflopen van een boodschappenlijstje is niet meer de belangrijkste reden om winkelgebieden te bezoeken. Consumenten willen ruiken, voelen en funshoppen in een gezellig winkelgebied, afgewisseld met een terras en een restaurant. Dit stelt ook hoge eisen aan de openbare ruimte, die moet uitnodigen en boeien. De aanpak is gericht is de fysieke ruimte, de marketing en de organisatie, zonder grote stedenbouwkundige ingrepen. Dit kan de gemeente niet alleen; een aantrekkelijk winkelgebied is het resultaat van een goede samenwerking tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente.

Onze PLANTERRA adviseurs verbinden de kennis van de openbare ruimte met de kracht van Majolee RetailVastgoedAdvies in het winkelvastgoed.  Samen zijn we strategisch sterk, spreken de taal van de ondernemers en bestuurders en weten we tegelijkertijd de bezoekers te bereiken.

We bieden advies en ondersteuning op strategisch en praktisch niveau, zoals:

  • Advisering over de basis op orde; een schoon, heel én veilig winkelgebied.
  • Opstellen van een actiegericht plan van aanpak die ingaat op de drie pijlers fysiek, organisatie en marketing.
  • Kwaliteitsscan openbare ruimte, wat leidt tot een investeringsprogramma of een beheerplan.
  • Programma van eisen voor de herinrichting van een winkelgebied.
  • Bewustwordingstraject met winkeliers over het belang van de consument.

Adviseurs

Martin

Projecten bij deze dienst