Welzijn in de openbare ruimte

Met de decentralisatie van de taken op het gebied van zorg, werk en jeugd, krijgt de gemeente er vanaf 2015 heel wat verantwoordelijkheden bij.

Gemeenten zetten alles op alles om op tijd deze nieuwe taken goed te vervullen. Beleid wordt gemaakt, zorg wordt ingekocht, wijkteams worden ingericht en de gemeentelijke werkprocessen worden waar nodig aangepast. Door de decentralisaties zullen mensen langer thuis moeten blijven wonen, is er minder persoonlijke aandacht, zijn er minder buurthuizen, en worden jeugdhonken en dagopvang langzaam maar zeker wegbezuinigd. Ook wordt steeds vaker in ruil voor een bijstandsuitkering een bijdrage gevraagd.

De openbare ruimte biedt volop kansen om deze sociale uitdagingen aan te gaan.

PLANTERRA ondersteunt gemeenten bij het samenbrengen van de fysieke en de sociale opgave in de buurt. We dagen er toe uit! Zodat de kansen om sociale doelen in de openbare ruimte te realiseren worden gezien en worden benut. En zodat de buitenruimte wint aan kwaliteit en gebruiksmogelijkheden.
We introduceren graag onze buurtscan ‘welzijn, werk en zorg in de openbare ruimte’. Wij analyseren en waarderen de huidige situatie en stellen samen met de betrokken partijen een gedragen visie en een actieprogramma op. Hierbij maken we gebruik van wat er allemaal al beschikbaar is.

De Buurtscan bestaat uit 5 stappen, waarin:

  1. De huidige situatie wordt geschetst aan de hand van cijfers, interviews en observaties (o.a. welke doelgroepen wonen vooral in de buurt, wat is de sociale opgave, in hoeverre is de openbare ruimte hierop berekend, welke programma’s en partners zijn er al, wat staat op de planning?;
  2. De ambities op het sociale vlak en de openbare ruimte in de buurt worden bepaald;
  3. De huidige en gewenste situatie worden met elkaar vergeleken en kansen worden benoemd. om middels de openbare ruimte bij te dragen aan sociale doelstellingen;
  4. Een concreet integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld;
  5. Er worden afspraken gemaakt over de planning en verdeling van de kosten.

Adviseurs

Martin

Onze leaflet

Projecten bij deze dienst