Meerjarenprogrammering

Waarop worden keuzes gebaseerd bij de uitvoering van projecten? Hoe maak je vertaling van beleidsplan naar uitvoeringsplan? Hoe zorg je dat middelen op de juiste projecten worden ingezet? Hoe gaan we om met assetmanagement in de praktijk?

Alle Nederlandse gemeenten worden gedwongen kritisch te kijken naar de uitgaven. Ook de beheerder wordt gevraagd hoe de uitgaven in de openbare ruimte kunnen worden teruggebracht. Doen we de dingen die echt noodzakelijk zijn? Wat kan minder? Wat kan nog wel even wachten? Wat valt er te verdienen als we de planning van grote investeringen in de openbare ruimte meer gaan spreiden in de tijd?

Een hulpmiddel bij het prioriteren van de verschillende projecten is PRIOR, de prioriteringsmethodiek die PLANTERRA ontwikkeld heeft. Kenmerk van PRIOR is dat er niet alleen naar technische criteria wordt gekeken bij het bepalen van de urgentie van een project; ook criteria voor bijvoorbeeld het gebruik en de beleving van openbare ruimte, en maatschappelijke en bestuurlijke waarderingen worden meegewogen.

De PRIOR resulteert in een planning voor de komende jaren. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de omvang en de aard van de verschillende projecten is, hoe het aangepakt moet worden en wat de kosten zijn. Wanneer projecten wijzigen en worden doorgevoerd in PRIOR, laat het direct zien wat hiervan de gevolgen zijn voor de planning. Door dit duidelijke inzicht in de verschillende criteria kan door het bestuur een betere beslissing worden gemaakt. De criteria voor de technische onderhoudsbehoefte, de inpassing in het bestaande beleid en de maatschappelijke en bestuurlijke voorkeuren laten zien dat er bewust wordt gekozen voor de projecten die echt belangrijk zijn.

De PRIOR methodiek is al bij verschillende overheden gebruikt, onder andere in de provincie Noord-Brabant en gemeentes Lelystad, Goirle, Loon op Zand en Wageningen, om meerjarenramingen op te stellen. De partijen hebben allen andere criteria vanuit eigen beleid om de projecten te prioriteren. PRIOR is geschikt gemaakt met deze verschillende invalshoeken vanuit beleid om te gaan. In de gemeente ‘s-Hertogenbosch is het nieuw opgestelde beleid rechtstreeks verwerkt in PRIOR. Op deze manier wordt beleid┬ádirect realiteit in de uitvoering van projecten.

Adviseurs

Gert

Projecten bij deze dienst