Kwaliteitsanalyse

Wat is een goede openbare ruimte?  Wat bepaalt de kwaliteit ervan en hoe kun je hier de vinger achter krijgen?

De Kwaliteitsanalyse van PLANTERRA is een unieke methodiek, waarmee de vele aspecten die de kwaliteit van de openbare ruimte beïnvloeden, in samenhang beoordeeld worden. We toetsen naast technische kwaliteit (het schoon, heel en veilig zijn), ook op de sociale kwaliteit (het gebruik en de uitstraling en inrichting ervan).

De basis voor de Kwaliteitsanalyse is ons schouwformulier, waarin diverse thema’s worden uitgelicht als sociale kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en identiteit. We verwerken de actuele thema’s binnen uw organisatie en benoemen gezamenlijk de ambities voor deze kwaliteiten. Daarnaast passen we, afhankelijk van het schaalniveau (plek, straat, of buurt), aanvullende onderzoekstechnieken toe. De gebruikers zijn voor ons een belangrijke informatiebron.

Het resultaat is een afgewogen set maatregelen, die leidt tot de gewenste kwaliteit buiten op straat. Dit hoeven zeker geen kostbare en tijdrovende ingrepen te zijn. Vaak leiden juist de kleine aanpassingen in de openbare ruimte tot grote resultaten.

Adviseurs

foto_gert_website_pt2

Projecten bij deze dienst