HIOR.nl

‘In drie kliks naar een projectgebonden set van richtlijnen’

Veel gemeenten hanteren richtlijnen, randvoorwaarden voor de inrichting van openbare ruimte. De richtlijnen moeten zorgen voor een onderhoudbare openbare ruimte, passend binnen de ambities van de gemeente. Zij zijn vastgelegd in een handboek, standaard programma van eisen, of leidraad (LIOR). Dit zijn vaak lijvige boekwerken, waarin het moeilijk zoeken is. De lezer wordt belast met een overdaad aan informatie. In de praktijk schuiven de ontwerpers, aannemers en ontwikkelaars de handboeken en LIOR’s nog al eens ter zijde.  Krijgen we dan nog een openbare ruimte die attractief en goed te beheren is?

Het gebruik van een handboek of LIOR is in de eerste plaats een communicatievraagstuk: Hoe zorg je ervoor dat de ontwerpers, ontwikkelaars en medewerkers van de gemeente geïnspireerd raken om de richtlijnen daadwerkelijk toe te passen in hun plannen? Dat vraagt om een handboek of LIOR:

 • die alleen die informatie laat zien die voor de plannenmakers relevant zijn (zoals de planfase, het type plan, de omgeving waarin het ligt, etc.);
 • die als eindresultaat een A4 oplevert met een overzichtelijke checklist van richtlijnen en aandachtspunten;
 • is voorzien van inspirerende illustraties en toelichtingen die de plannenmakers er toe aanzetten om met creatieve en beheerbewuste oplossingen te komen;
 • gebruiksvriendelijk en snel in gebruik is;
 • op een makkelijke manier is te actualiseren, bij voorkeur door een grotere groep medewerkers die ieder vanuit hun beheerdiscipline hun eigen richtlijnen kunnen beheren.

Met deze doelen is HIOR.nl (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) ontwikkeld. HIOR.nl is een interactieve webapplicatie, waarin ontwikkelaars, aannemers en uw eigen medewerkers in maximaal 3 kliks een projectgebonden set van richtlijnen bij elkaar selecteren. De achterliggende database met richtlijnen en illustraties wordt beheerd door de gemeente zelf.

Bijzondere kenmerken zijn van HIOR.nl zijn:

 • de geografische koppeling: gebruikers zetten een pinpoint op de gemeentelijke basiskaart en selecteren daarmee automatisch de richtlijnen die relevant zijn.
 • maximaal drie kliks: plannenmakers zetten met 3 kliks (locatie, planfase, onderdelen van de openbare ruimte) een projectgebonden set van richtlijnen in elkaar.
 • de cloudoplossing: iedere gemeente kan in zijn eigen domein (nl/uwgemeente) zijn eigen LIOR of handboek beheren, op iedere plek met een internetverbinding toegankelijk en beheerbaar.
 • een helder en navolgbaar versiebeheer van richtlijnen: de medewerkers van de afdeling Beheer / Openbare ruimte kunnen de richtlijnen in eigen beheer voortdurend aanpassen
 • projectadministratie (in ontwikkeling): de afdeling Beheer heeft overzicht welke plannen er binnen de gemeente worden voorbereid.
 • de overzichtelijke en praktische checklist: die de plannenmakers krijgen als eindresultaat en kan worden gebruikt als basis voor een toetsingsgesprek met de gemeente.

Benieuwd hoe HIOR.nl werkt? Klik dan hier!

Adviseurs

MarcoGert