Financieel advies beheer openbare ruimte

Alle gemeenten in Nederland moeten bezuinigen. Ook op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Financiële keuzes vragen om een goed inzicht in de beschikbare middelen. De kernvraag daarbij is: ”Welke budgetten zijn beïnvloedbaar en op welke onderdelen valt dan echt te bezuinigen?”

PLANTERRA ontwikkelde de ‘kwadrantenmethode’, waarin een exploitatiebegroting wordt geanalyseerd op onderdelen die door de uitvoerende beheerorganisatie zijn te beïnvloeden. Niet-beïnvloedbare onderdelen zijn bijvoorbeeld kapitaalslasten en algemene doorbelastingen van overhead. In de kwadranten wordt ook een onderscheid gemaakt naar instandhouding van openbare ruimte en overige domeinen, zoals verkeersbeleid en inzameling van huishoudelijk afval.

Door op deze manier de beschikbare budgetten te analyseren is het inzichtelijk wat de beheer­organisatie daadwerkelijk kan beïnvloeden in de uitvoering van het beheer en onderhoud.

Met de resultaten van de kwadrantenmethode:

  • krijgt u een zuiver beeld in de keuzes die zijn te maken rond bezuinigingen;
  • kunt u de basis leggen voor de invoering van gedifferentieerd beheer;
  • heeft u inzicht in het aandeel van VAT-kosten;
  • kunt u keuzes maken in de uitvoering door de eigen dienst of externe partijen;
  • heeft u inzicht in de effecten van uw geactiveerd vermogen;

PLANTERRA heeft voor een groot aantal Nederlandse gemeenten de kwadrantenmethode uitgewerkt en beschikt daarmee over een unieke database met vergelijkbare kengetallen. In een benchmark kunnen wij uw gemeente daardoor gemakkelijk vergelijken op zowel kengetallen per woning, per inwoner als per vierkante meter openbare ruimte.

kwadrantenmethode

Figuur: Voorbeeld van financiële middelen afdeling Beheer en Onderhoud, verdeeld in kwadranten 

Adviseurs

Gert

Projecten bij deze dienst