Werken aan duurzaamheid is actueel. De collegeprogramma’s geven een variatie aan doelen voor de komende jaren; verminderen CO2-uitstoot, energieneutraal worden, het verminderen en hergebruiken van afval. Daarbij zien de colleges een voortrekkersrol voor gemeenten. Enerzijds door duurzaamheid bij andere partijen te stimuleren en aan te jagen en anderzijds het goede voorbeeld te geven met de eigen organisatie. De uitdaging is om overzicht te houden in deze snel ontwikkelende praktijk en maatregelen te vertalen naar een samenhangende aanpak en beleid.

Wat betekenen deze duurzaamheidsdoelstellingen in de praktijk bij het werken aan de openbare ruimte? Hoe draagt beheer en onderhoud bij? Elke beheerorganisatie onderneemt al actie door bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, te streven naar een lager energieverbruik of hernieuwbare en recyclebare materialen toe te passen. PLANTERRA ontwikkelde een spel om meer grip te krijgen op deze vragen. De praktijk laat een groeiende, inspirerende stroom van concrete toepassingen, ontwikkelingen en voortdurende innovaties zien. De spelkaarten geven een gestructureerd overzicht van de actuele, praktische mogelijkheden en verbindt deze met meetbare prestaties en beleidsdoelstellingen. Ze zijn op verschillende manieren inzetbaar:

  • Als kennismaking met duurzaamheid in de openbare ruimte en ter inspiratie voor de eigen situatie. Een eerste, brede indruk van mogelijkheden en discussie over de wenselijke toepassingen in de eigen gemeente;
  • Het vinden van maatregelen in de openbare ruimte die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen en zo de aanpak van de beheerorganisatie concreet te formuleren.
  • Inventariseren wat in de praktijk al gebeurd en deze maatregelen tot een samenhangende strategie te vertalen met de bijbehorende prestaties en doelen.

PLANTERRA helpt met het duurzaamheidsspel om de keuzes te maken en meer grip op de eigen situatie te krijgen. Met een overzicht van doelen, prestatie-eisen en te implementeren maatregelen beschikt de afdeling beheer openbare ruimte over een slagvaardig instrument om duurzaamheid een volwaardige eigen plek te geven.

Adviseurs

foto_gert_website_pt2

Projecten bij deze dienst