Bewonersparticipatie

Hoe krijg je als gemeente de burger van de bank om mee te denken, doen of zelfs te betalen in de openbare ruimte? Hoe start je een participatieproject? Hoe zorg je ervoor dat dit niet bij een eenmalig en duur experiment blijft? En hoe breng je het participatieproces in beeld?

PLANTERRA helpt gemeenten hiermee op weg via een creatieve en effectieve aanpak, zowel op straat als binnen de organisatie. We organiseren bijeenkomsten waarbij we bewoners enthousiast maken om mee te doen in de openbare ruimte.

Samen met gemeenten in het hele land werken we aan participatie in de wijk door kansen in kaart te brengen (www.participatiekaart.nl) en concrete acties te ondersteunen (o.a. in  Breda, Amsterdam Zuid – Oost). Ook ondersteunen we gemeenten als het gaat om het schouwen met burgers (o.a. In Zwijndrecht, Maasgouw,  Uithoorn) het adopteren en overdragen van groenstroken (o.a. in Breda, IJsselstein, Hattem) en het betrekken van scholen, winkeliers en bewoners bij het schoonhouden van de openbare ruimte (o.a. In Rotterdam,  Beverwijk, Haarlemmermeer). Daarnaast adviseren we gemeenten door het opstellen van een stadsbrede handreiking voor participatie en door het formuleren van een op het specifieke gebied toegesneden participatiestrategie (Den Haag, Apeldoorn, Amsterdam, Almere, Zwolle, Breda, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht). In Apeldoorn en in het Amsterdamse Vondelpark  werkten we aan vergaande vormen van samenwerking met particulieren partijen voor het beheer en onderhoud.

Adviseurs

MartinRick

Projecten bij deze dienst