Beleidsplannen

Wat willen we als gemeente bereiken met onze openbare ruimte? Draagt deze voldoende bij aan de leefbaarheid, levendigheid van de stad? Wat mag het beheer en onderhoud kosten? Hoe breed is onze taakopvatting van beheer: gaat het alleen over onderhoud of formuleren we ook beleid voor de inrichting? En wat zou de rol van de gemeente moeten zijn?

PLANTERRA heeft ruime ervaring met het formuleren van beleid voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte. De aanleidingen voor nieuw beleid zijn uiteenlopend. En daarmee ook de beleidsplannen die wij in samenwerking met onze opdrachtgevers maken:

  • Het introduceren van een bredere, meer integrale benadering van beheer
  • Een bezuinigingsopgave, met eventueel een teruggang in kwaliteit, maar wel behoud van de burgertevredenheid
  • Een visie hoe de openbare ruimte bijdraagt aan de levendigheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente
  • Het introduceren van beeldgericht werken en prestatienormeringen voor de aansturing van het beheer
  • Het bezinnen op een meer regisserende rol van de gemeente

Beleid is pas daadkrachtig, als het tot zichtbare resultaten leidt: buiten op straat of in de concrete veranderingen binnen de organisatie. PLANTERRA vervult om deze reden het liefst een coachende en inspirerende rol, waarbij uw medewerkers en bestuurders het nieuwe beleid bedenken en uitwerken. Uiteraard staan wij paraat als projectleider, penvoerder of werken wij onderdelen ten behoeve van het nieuwe beleid voor u uit.

PLANTERRA adviseurs zijn strategisch sterk en spreken de taal van bestuurders, maar kunnen het beleid ook zo concreet verwoorden dat de mensen de uitvoering in praktijk waar kunnen maken. Daar ligt onze kracht. Als u PLANTERRA inschakelt bij het voorbereiden van nieuw beleid dan kunt u rekenen op:

  • Integraal denken
  • Een visie op het beheer en onderhoud, maar ook op de inrichting van openbare ruimte
  • Doorrekening van de financiële effecten van beleid
  • Inspirerend, vernieuwend, maar gericht op uitvoering in praktijk

Adviseurs

Projecten bij deze dienst