Beheerplannen

Beheerplannen vormen de cruciale schakel in de vertaling van het beleid en de overkoepelende strategie voor de openbare ruimte naar de uitvoering van beheer en onderhoud. PLANTERRA stelt beheerplannen voor alle onderdelen van de openbare ruimte, zoals groen, wegen of openbare verlichting. Daarnaast maken wij integrale gebiedsgerichte plannen, zoals wijkbeheerplannen en beheer- en gebruiksplannen.

De beheerplannen bieden een helder inzicht in de kenmerken, kwaliteit en opbouw van het areaal, kaders voor het beheer en onderhoud, de aanpak en planning voor de komende jaren, risico’s en ontwikkelingen en een financiële strategie.

Onze beheerplannen staan nooit op zichzelf. Wij zorgen voor een goede aansluiting bij overkoepelende strategieën en beleid en verbinden sectorale beheerplannen onderling. Kenmerkend voor onze aanpak is de vertaling van onze integrale kennis en ervaring over de openbare ruimte. Dit doen wij altijd samen met de gemeentelijke beheerders en vakspecialisten. Zij hebben de specifieke lokale kennis en de ervaring binnen hun eigen gemeente. Juist deze gecombineerde kennis resulteert in toepasbare beheerplannen met een duidelijke aanpak en programma voor de komende jaren. Natuurlijk passend binnen de beschikbare budgetten en met aandacht voor het beheersen van risico’s.

Adviseurs

foto_gert_website_pt2

Projecten bij deze dienst